NIEDZIELA 25.07.2021 r.

              730 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Anny i Pawła z okazji 30 rocznicy zawarcia sakr. małż.

              930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Małgorzaty i Henryka z okazji rocznicy zawarcia sakr. małż.

            1100 – w intencji Parafian

            1800 – za † Eleonorę i Franciszka Napieracz

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 25

 

Poniedziałek 26.07.2021 r.

              700 – za † Marię i Antoniego Rusnak

            1800 – za † Annę Bojdę

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 26

 

Wtorek 27.07.2021 r.

              700 – za † Jana Spiradka

            1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Barbary i Eugeniusza z okazji 36 rocznicy zawarcia sakr. małż.

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 27

 

Środa 28.07.2021 r.

              700 – za † Józefę i Józefa Jankowskich

            1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Jasia z okazji 1 urodzin – od dziadków

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 21

                                   

Czwartek 29.07.2021 r.

  700 – dziękczynna za otrzymane łaski i udaną operację, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Kazimierza

            1800 – za † Czesława Hadałę – z okazji imienin

            poza parafią – za † Aurelię Drożdżak gr. 22

 

Piątek 30.07.2021 r.

              700 – za † Franciszka, Michalinę Łach

            1800 – w intencji Krzysztofa, Maksymiliana, Gabriela, Bartłomieja, Aleksandra, Leny i całej rodziny z prośbą o siły w przetrwaniu trudnych chwil i błogosł. Boże w codziennym życiu

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 30

                       

Sobota 31.07.2021 r. 

              700 – za † Krystynę w 1 r. śm.

            1800 – za † Marię Firek w rocz. śm. i męża Karola

 

NIEDZIELA 01.08.2021 r.

             700 – za † Bibliannę Kluska   

             930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla członków Róż Żywego Różańca

    930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Katarzyny

              1100 – w intencji Parafian

              1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Anielki z okazji 4 urodzin