NIEDZIELA 24.11.2019 r. 

      7:30 – za † Józefę Michałek gr. 24

      9:30 – za † Lucjana Marcińskiego

      9:30 – za † Emila Gaworczyka gr. 7

    11:00 – za † Zofię i Feliksa Siwek

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Zbigniewa Płytycz i Jacka Mirek

 

Poniedziałek 25.11.2019 r.

      7:00 – za † Agnieszkę Klimek – od dzieci Moniki i Michała

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Kazimierę Włodek – od Małgorzaty Klimek i Agnieszki Stanach z rodzinami

    18:00 – za † Jana Dudzińskiego w 5 r. śm.

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 25

    18:00 – za † Emila Gaworczyka gr. 8

    18:00 – w intencji osób zbierających ofiary kwartalne prosząc o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej

        

Wtorek 26.11.2019 r.

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Jacka Szulca w 4 r. śm.

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 26

    18:00 – za † Emila Gaworczyka gr. 9

    

Środa 27.11.2019 r.

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 27

    18:00 – za † Emila Gaworczyka gr. 10

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – Ireny i Tadeusza Kobylińskich 

        

Czwartek 28.11.2019 r. 

      7:00 – za † Emila Gaworczyka gr. 11

      7:00 – za † Józefa Janczy

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą oz drowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla ks. Zdzisława z okazji imienin

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 28

        

Piątek 29.11.2019 r.

      7:00 – dziękczynno – błagalna, z prośbą o zdrowi, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Katarzyny i Marcina z okazji 2 rocznicy zwarcia sakramentu małżeństwa

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 29

    18:00 – za † Emila Gaworczyka gr. 12

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od Jolanty i Stanisława Kidoń

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej

 

Sobota 30.11.2019 r.

      7:00 – za † Emilia Gaworczyk gr. 13

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Andrzeja Kmiecika

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 30

    18:00 – za † Zdzisława Fugla z okazji imienin

        

NIEDZIELA 01.12.2019 r. 

      7:30 – za † Julię, Józefa, Stanisława Adamczyków

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Róż Różańcowych

      9:30 – za † Emila Gaworczyka gr. 14

    11:00 – za † Barbarę Chwaja

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – za † Władysława Horowskiego 

    18:00 – za † Annę Łabęcką gr. 1