NIEDZIELA 13.10.2019 r. 

      7:30 – za † Edwarda Jewułę

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

    11:00 – o zdrowie dla mieszkańców ul. Golikówka za Fortem i opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Matki Bożej Płaszowskiej

    11:00 – za † Marię Barchan gr. 13

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Józia z okazji 1 rocznicy urodzin

    18:00 – w intencji Ofiarodawców kontynuowania prac budowlanych, o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, w intencjach Ojca św.

 

Poniedziałek 14.10.2019 r.

      7:00 – za † Marię Barchan gr. 14

    18:00 – za † Jan Radwańskiego, Teofila, Marię i Emila Długosz

    18:00 – za † Danutę i Jakuba Ziemianek

    1800 – za † Janinę Mazurkiewicz – od córki Doroty z mężem

                

Wtorek 15.10.2019 r.

      7:00 – za † Marię Barchan gr. 15

    18:00 – dziękczynno - błagalna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Magdaleny i Roberta z okazji 3 rocz. Zawarcia sakramentu małżeństwa

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Heleny z okazji 99 rocznicy urodzin

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej    Fatimskiej w dorosłym życiu dla Michała z okazji 18 urodzin

    

Środa 16.10.2019 r.

      7:00 – za † Marię Barchan gr. 16

    18:00 – o miłosierdzie Boże na godzinę śmierci dla Jadwigi

    18:00 – za † Ewę i Romana Kruk

    1800 – za † Janinę Mazurkiewicz – od córki Lidii z mężem i Anią

            

Czwartek 17.10.2019 r. 

      7:00 – za † rodziców Marię i Stanisława i zmarłych z rodziny

    18:00 – za † Małgorzatę i Stefanię

    18:00 – za † Marię Barchan gr. 17

    18:00 – za † Janinę Mazurkiewicz – od wnuków Tomka, Roberta, Oli i prawnuczki Emilki

 

Piątek 18.10.2019 r.

      7:00 – za † Natalię, Jana, Kazimierza i Martę Górszczak

    18:00 – za † Elżbietę Karwala – od sąsiadów

    18:00 – za † Marię Barchan gr. 18

         

Sobota 19.10.2019 r.

      7:00 – za † Marię Barchan gr. 19

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej w życiu małżeńskim i rodzinnym dla Anny i Krzysztofa Adamczyk z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej w życiu małżeńskim i rodzinnym dla Eleonory i Stanisława z okazji rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa 

        

NIEDZIELA 20.10.2019 r. 

      7:30 – dziękczynno - błagalna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla dzieci Elżbiety i Wojciecha oraz rodziców Anny i Jakuba

      9:30 – za † Zofię Siwek 9 r. śm. i męża Aleksandra

    11:00 – za † Marię i Bronisława Świerków

    11:00 – za † Marię Barchan gr. 20

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Pawła z okazji 3 rocznicy urodzin