NIEDZIELA 11.07.2021 r.

              730 – za † Henryka Trawę, Zofię i Juliana Czarnik

              930 – za †  Czesławę – od brata Franciszka z żoną i chrześnicy Mirosławy z mężem

              930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Zofii i Antoniego z okazji 40 rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa

            1100 – w intencji Parafian

            1800 – za † Krystynę Bombka, Zofię i Stanisława Kik

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 11

 

Poniedziałek 12.07.2021 r.

              700 – za † Bogusława Gięza w 5 r. śm.

            1800 – za † Weronikę Biela

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 12

 

Wtorek 13.07.2021 r.

              700 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla matki Prowincjalnej Małgorzaty

            1900 – o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, w intencjach Ojca św., Ofiarodawców budowy kościoła i domu parafialnego

            1900 – za † Edwarda Łach w 30 r. śm. i jego rodziców Anastazję i Jana

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 13

 

Środa 14.07.2021 r.

              700 – za † siostrę Irenę

            1800 – za † Marię Glina w 5 r. śm.

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 14

                                  

Czwartek 15.07.2021 r.

              700 – za † Janinę Broda

            1800 – za † Helenę, Stanisława, Janinę, Janusza

            poza parafią – za † Aurelię Drożdżak gr. 15

 

Piątek 16.07.2021 r.

              700 – za † Janinę Broda

            1800 – za † Teofilę Puchacką w 1 r. śm., męża Zdzisława, córkę Annę

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 16

                       

Sobota 17.07.2021 r. 

              700 – za † Magdę Kidoń w 30 dzień po śm.

            1800 – za † Stanisława Bojdę w 19 r. śm.

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 10

 

NIEDZIELA 18.07.2021 r.

              730 – za † Stanisława Czekaja i zięcia Mariana

              930 – za †  Jana Glinę w 1 r. śm.

            1100 – w intencji Parafian

            1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Teresy i Bogusława w 30 rocznicę zawarcia sakr. małż.

            poza parafią - za † Aurelię Drożdżak gr. 18