NIEDZIELA 10.11.2019 r. 

      7:30 – za † Józefę Michałek gr. 10

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Barbary i Józefa z okazji 43 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

    11:00 – za † z rodzin: Cagarów, Koralewiczów, Stefaniszynów i Kotwiców

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Macieja z okazji 1 rocznicy urodzin

    18:00 – za † Leopolda Włodarczyka – od uczestników pogrzebu

 

Poniedziałek 11.11.2019 r.

      7:00 – za † Mikołaja Chabros – od rodziny

      9:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 11

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od córki Agnieszki z mężem i dziećmi

    1800 – za † Zbigniewa Kania – od Przyjaciela

            

Wtorek 12.11.2019 r.

      7:00 – w intencji panu Bogu wiadomej

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 12

    18:00 – za † Bolesława, Władysława, Andrzeja Zembalów

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od sąsiadów

    

Środa 13.11.2019 r.

      7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 13

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od córki Agnieszki z mężem i dziećmi

    18:00 – za † Sławomira Błaszczyka w 4 r. śm.

            

Czwartek 14.11.2019 r. 

      7:00 – za † Jerzego Pociask

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 14

    18:00 – za † Romana Peca w 35 r. śm.

    18:00 – dziękczynno-błagalna z okazji rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa

    

Piątek 15.11.2019 r.

      7:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Jana Gięzę w 26 r. śm.

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Zuzi z okazji 7 rocznicy urodzin

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 15

 

Sobota 16.11.2019 r.

      7:00 – za † Józefę Michałek gr. 16

      7:00 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Leopolda Włodarczyka – od uczestników pogrzebu

    18:00 – za † Ryszarda Wawszkiewicza i zmarłych z rodziny

        

NIEDZIELA 17.11.2019 r. 

      7:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Zofii z okazji urodzin

      9:30 – za † Ferdynanda Kolbusz w 15 r. śm. oraz żonę Karolinę

    11:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Igi Sieprawskiej z okazji 1 rocznicy urodzin

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – za † Władysława Horowskiego

    18:00 – za † Józefę Michałek gr. 17

    18:00 – za † Zygmunta Rojka, Cecylię i Franciszka Chytry