NIEDZIELA 03.05.2020 r.

                  730 – za † Marię Gryz

                  830 – za † Stanisława Czekaja gr. 3

                  930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla członków Róż Żywego Różańca

                  930 – za † Michała Bajura gr. 3

                1100 – za † Zofię, Feliksa Siwek i zmarłych rodziców

                1100 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB  Fatimskiej dla Krystyny i Jana Mikulskich z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

                1230 – w intencji Parafian

                1630

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 3

Poniedziałek 04.05.2020 r.

                  700 – za † Michała Bajura gr. 4

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla ks. Floriana – od chóru parafialnego

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 4

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla ks. Proboszcza

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 4

Wtorek 05.05.2020 r.

                  700

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 5

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 5

                1800 – dziękczynno – błagalna w intencji Ameli i Jagody z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Fatimskiej

                1800 – za † Michała Bajura gr. 5

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Dominiki z okazji 17 urodzin

Środa 06.05.2020 r.

                  700

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 6

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 6

                1800 – za † Adama Skórę – od pracowników Żłobka nr 33

                1800 – za † Michała Bajura gr. 6

                1800 – za † Urszulę Woźniak              

Czwartek 07.05.2020 r.

                  700

                1800 – o świętość życia kapłańskiego i o powołania kapłańskie i zakonne

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 7

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 7

                1800 – za † Michała Bajura gr. 7

                1800 – za † Urszulę Woźniak     

Piątek 08.05.2020 r.

                  700 – za † Stanisławę Klocek

                  700 – za † Stanisława Motyka

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 8

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 8

                1800 – za † Stanisława Bojda

                1800 – za † Michała Bajura gr. 8

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej ks. Floriana z okazji imienin – od Strumieni Życia

Sobota 09.05.2020 r.

     700 – za † Michała Bajura gr. 9

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 9

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Doroty i Ireneusza z okazji rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 9

                1800 – za † Franciszka Napieracz w 12 r. śm.

                1800 – za † Kazimierza

NIEDZIELA 10.05.2020 r.

                  730 – za † Mariana Kika w 3 r. śm.

                  830 – o światło Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych dla Emilii

                  930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Sylwii i Bartłomieja oraz córeczki Jagody

                  930 – za † Michała Bajura gr. 10

                1100 – za † Zofię Chwaja

                1230 – w intencji Parafian

                1230 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Janka z okazji 8 urodzin

        1630 – za † Stanisława Czekaja gr. 10

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 10