NIEDZIELA 24.05.2020 r.

                  730 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Wiesławy i Janusza z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

                  830 – za † Zofię Latuszek i syna Eugeniusza

                  930 – za † Aleksandrę Rybka

                  930 – za † Michała Bajura gr. 24

                1100 – za † Stanisława Czekaja gr. 24

                1100 – za † Janinę Rola gr. 14

                1230 – w intencji Parafian

                1330 – chrzcielna

                1630 – za † Irenę Jóźwiak – od rodziny

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 24

Poniedziałek 25.05.2020 r.

                  700 – za † Zofię Bajan

                1800 – za † Janinę Rola gr. 15

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 25

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Ewy i Tomasza z okazji 10 r. zawarcia sakramentu małżeństwa

                1800 – za † Michała Bajura gr. 25

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 25

Wtorek 26.05.2020 r.

                  700 – za † Janinę Rola gr. 16

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 26

                1800 – za † Władysławę Gaworczyk

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 26

                1800 – za † Michała Bajura gr. 26

                1800 – za † Stefanię           

Środa 27.05.2020 r.

                  700 – za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie za lekarzy – od Magdaleny Piotrowskiej

                1800 – za † Janinę Rola gr. 17

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 27

                1800 – za † Adama Skórę – od pracowników Żłobka nr 20

                1800 – za † Michała Bajura gr. 27

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 27

Czwartek 28.05.2020 r.

                  700

                1800 – za † Janinę Rola gr. 18

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 28

                1800 – za † Cecylię i Stanisława Skrzyńskich

                1800 – za † Michała Bajura gr. 28

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 28             

Piątek 29.05.2020 r.

                  700

                1800 – za † Janinę Rola gr. 19

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 29

                1800 – za † Wiesława Kruczek w 7 r. śm. i zmarłych z rodziny Kruczek

                1800 – za † Michała Bajura gr. 29

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 29               

Sobota 30.05.2020 r.

       700 – za † Stefana Bojda w 23 r. śm.

                  700 – za † Michała Bajura gr. 30

                1800 – za † Edwarda Kaczmarczyka

                1800 – za † Zygmunta Dudkowskiego gr. 30

                1800 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Marioli i Dawida z okazji 10 r. zawarcia sakr. małżeństwa

                1800 – za † Stanisława Czekaja gr. 30

                1800 – za † Janinę Rola gr. 20

NIEDZIELA 31.05.2020 r.

                  730 – dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Anety i Romana z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

                  830 – za † Janinę Rola gr. 21

                  930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Tomasza, Małgorzaty i Grzegorza

                  930 – za † Ewę Worobjow – od koleżanki w 30 dzień po śm.

                1100 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Martyny z okazji 1 rocznicy urodzin

                1230 – w intencji Parafian

    1630 – za † Janinę i Zdzisława Raszko - od dzieci

                1800 – za † Józefę, Jana Michałek i ich rodziców