NIEDZIELA 02.08.2020 r.

     730 – za † Barbarę Chwaja

     930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę
             MB Fatimskiej 
dla członków Róż Żywego Różańca

     1100 – w intencji Parafian

     1800 – za † Władysława, Anielę, Jana, Gustawa, Mieczysława

Poniedziałek 03.08.2020 r.

     700 – za dusze w czyśćcu cierpiące

     1800 – za † Władysławę Rogulską w 25 r. śm.

Wtorek 04.08.2020 r.

     700 – za † Bogusława Szot, Janinę, Pawła, Tadeusza Jasińskich

     1800 – za † Mariana Kruczek w 17 r. śm., żonę Zofię, syna Wiesława i zmarłych z rodziny
Kruczek

Środa 05.08.2020 r.

     700 –   za † Jana Glinę – od rodziny Mlyczyńskich     

     1800 – za † Stanisława Czekaja – od rodziny Jelonków z dziećmi                  

Czwartek 06.08.2020 r.

     700 – za † Jana Glinę – od rodziny Sowów

     1800 – o świętość życia kapłańskiego i o powołania zakonne i kapłańskie

Piątek 07.08.2020 r.

     700 – wynagradzająca

     1800 – wynagradzająca           

Sobota 08.08.2020 r.

     700 – za † Jana Glinę – od Dawida

     1800 – za † Marię Firek i męża Karola w rocznicę śm.

     1800 – za † Teresę Radziszewską w 2 r. śm.          

NIEDZIELA 09.08.2020 r.

     730 – za † Zofię i Jerzego Rybka

     930 – dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej
              
dla Anny i Denisa z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

     930 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę
             MB Fatimskiej 
dla Piotra Skórnickiego z okazji 40 rocznicy urodzin

     1100 – w intencji Parafian

     1800 – za † Tadeusza Siekierskiego w 4 r. śm.